โครงการประกวดวีดิทัศน์นำเสนอคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ด้วยคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม จะจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีโครงการประกวดวีดิทัศน์นำเสนอคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอเชิญชวนนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ส่งผลงานเข้าประกวด ในหัวข้อ "1th Faculity of Education, NPU" ความยาวไม่เกิน 5 นาที ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 กันยายน 2559 ทีมที่ชนะเลิศจะได้เผยแพร่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ครบรอบ 1 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ส่งผลงานได้ที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดแนบโครงการ