ขออนุเคราะห์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี และปวส. หลายตำแหน่ง เข้าทำงาน บริษัท แหลมทอง สหการ จำกัด

ด้วยเรื่องขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี และปวส. หลายตำแหน่ง ด้วยกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ จะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2560 ในนโยบายรับนิสิต นักศึกษาจบใหม่ประจำปี เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ รายละเอียดแนบ