ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ของ บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด

ด้วยเรื่องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน จากบริษัท ซิลค์สแปน จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินออนไลน์รายแรกของไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานหลายอัตรา สำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี รายละเอียดแนบ