ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ที่สอบขึ้นบัญชีสอบครูผู้ช่วย 1-2560

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ที่สอบขึ้นบัญชีสอบครูผู้ช่วย 1-2560  รายละเอียดแนบ