คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 5)

เพื่อเป็นการกระจายโอกาสและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   รายละเอียดแนบ