กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560   วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น 3 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดแนบ