ขอเรียนเชิญร่วมงาน"ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 1 และคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 5"

 ด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัด"ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 1 และคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 5" 1th National Conference on Computer Education 2017 (NCCE) and 5th Computer Education Communication in Norteastern of Thailand (CECNT) --COMPUTER EDUCATION THAILAND 4.0--วันที่  9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://educomputer2560.wixsite.com/comnpu