คณะครุศาสตร์ มนพ. ขอเชิญผู้สนใจที่มีความประสงค์จะทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP

 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญคณาจารย์  นักศึกษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ที่สนใจทั่วไป ที่มีความประสงค์จะทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP สามารถลงทะเบียนสมัครสอบในระหว่างวันที่ 16-25  ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์สอบภูมิภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยจะทำการสอบวันที่ 18 พฤศจิกายน  2560 ลงทะเบียนสมัคร และตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC/index.php?mod=welcome&op=&lang=th  สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณสมใจ ตั้งระเบียบ โทร.095-5074422  ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หรือคุณสุปภาดา   เซียวสกุล โทร. 094-0818879  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม