ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จาก บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด

 ในการนี้บริษัทมีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาทีี่จบการศึกษาจากทุกคณะ ทุกสาขาเข้าร่วมงานกับบริษัท และเป็นที่ทราบกันดีว่าสถาบันของท่านได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคมตลอดมา บริษัทจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัยนครพนม ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง  เอกสารแนบ