ประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนมขอส่งตำแหน่งงานว่างจังหวัดนครพนม ตำแหน่งว่างงานสำหรับนักศึกษาว่างงานในช่วงที่ไม่มีการเรียน

 ตามที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนมขอส่งตำแหน่งงานว่างจังหวัดนครพนม ตำแหน่งว่างงานสำหรับนักศึกษาว่างงานในช่วงที่ไม่มีการเรียน เอกสารแนบ