ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2018 (YFS 2018 )

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการศึกาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 โครงการ Young Financial Star Competition 2018 (YFS 2018 )   เอกสารแนบ