ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มนพ. ประกวดชื่ออาคารหลังใหม่คณะครุศาสตร์

 ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มนพ. ประกวดชื่ออาคารหลังใหม่คณะครุศาสตร์  ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องกิจการนักศึกษาและผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 19-24 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   เอกสารแนบ