ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง พิธีกรและพิธีการ สำหรับส่วนราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง พิธีกรและพิธีการ สำหรับส่วนราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดแนบ