ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่3

  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่3 เอกสารแนบ