ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ The Creator "ค้นหาไอเดียไทยไปเวทีคอนเทนต์โลก"

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ The Creator "ค้นหาไอเดียไทยไปเวทีคอนเทนต์โลก" เป็นโครงการที่ บมจ. อสมท จัดขึ้นเพื่อค้นหาแนวความคิดสร้างสรรค์และโดดเด่น แบบ Great idea รายละเอียดแนบ