หนังสือราชการ จากงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 10 กรกฎาคม 61

  1. หนังสือ จากศาลากลางจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0013/ว8278 เรื่อง เชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
         2. หนังสือด่วนมาก จาก สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครพนม ที่ ศธ 521019/772 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
 เอกสารแนบ