ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564  เอกสารแนบ