ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา "การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24"

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา "การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24" โดยทางคณะกรรมการดำเนินงาน ได้มีมติให้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559 รายละเอียดแนบ