ขอเรียนเชิญเข้าร่วม การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วม การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7  เอกสารแนบ