การดำเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง

  การดำเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง เอกสารแนบ