ขอเรียนเชิญส่งนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการสองตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ระดับเยาวชนนานาชาติ ภาคภาษาจีน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2558

ขอเรียนเชิญส่งนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการสองตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ระดับเยาวชนนานาชาติ ภาคภาษาจีน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2558 รายละเอียดแนบ