ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Social Enterprise For Young Smart NPU ปีที่1

  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Social Enterprise For Young Smart NPU ปีที่1 โดยกำหนดให้มีกิจกรรม Workshop ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น- 17.00 น.  ณ ห้องนาคราช ชั้น 1 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสากหรรมบริการ เอกสารแนบ