ขอเชิญร่วมชมการแสดงแสง สี เสียง ชุด นครพนม 232 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

  ขอเชิญร่วมชมการแสดงแสง สี เสียง ชุด นครพนม 232 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ เอกสารแนบ