ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาของจังหวัดนครพนมให้ก้าวกระโดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด ให้เห็นผลตั้งแต่เทอมแรกด้วยแรวคิด Massively Scalable Process"

  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาของจังหวัดนครพนมให้ก้าวกระโดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด ให้เห็นผลตั้งแต่เทอมแรกด้วยแรวคิด Massively Scalable Process" เอกสารแนบ