ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว เอกสารแนบ