สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งย้ายที่ทำการที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งย้ายที่ทำการที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารแนบ