ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่ 7

 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  สร้างนักวิจัยใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่ 7 เอกสารแนบ