ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฎิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฎิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เอกสารแนบ