ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการปฎิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการปฎิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ เอกสารแนบ