ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Network Security Contest 2016

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Network Security Contest 2016 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้น ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่ 9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรนุช รัตนวงศ์ ฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 02-685-9424 9jv 9437  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    รายละเอียดแนบ