HOT !!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตามสัญญาประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงวันที่ 7 พ.ย.60

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2560 นั้น บัดนี้่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตามสัญญาประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานพัสดุ) และกำหนดสอบภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดแนบ