HOT !!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา ลงวันที่ 4 ธ.ค.60

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560 นั้น บัดนี้่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  รายละเอียดแนบ