HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา (สายสนับสนุนและสายวิชาการ) ลงวันที่ 27 เมษายน 2561

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา บัดนี้กระบวนการสิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา (สายสนับสนุนและสายวิชาการ) ดังต่อไปนี้ 1.รายชื่อสายสนับสนุน  2.รายชื่อสายวิชาการ