PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 8 มกราคม 2559 งานวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.นาราชควาย ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม


 "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ อบต.นาราชควาย ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม"

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 09.09 น. อบต.นาราชควายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดนครพนมได้จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้น โดยมีการประกวดความสามารถของเด็กและการมอบรางวัลสนับสนุนมากมาย พร้อมทั้งได้มอบทุนต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทำการสนับสนุนกิจกรรมทั้งกล่าวเป็นอย่างดี เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่เด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นการศึกษาในอนาคตต่อไป

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++