PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2559 พิธีมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ 3


 "พิธีมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ 3  วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม Auditorium , AIT Conference Center จ.ปทุมธานี"

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประทานรางวัลแก่ผู้รับรางวัลดังกล่าว โดย นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้วย ได้แก่ นายยุทธพล  ศรีเสาวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ 3

 
 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++