PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 พิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารจตุรวิทย์คณะครุศาสตร์มหาลัยนครพนม​

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++