PR EDU ภาพพิธีติดตั้งป้ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ได้ทำพิธีติดตั้งป้ายคณะฯ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ไพฑูรย์ พลสนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี ดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มาร่วมในครั้งนี้ด้วย จึงนับได้ว่าเป็นขวัญกำลังใจต่อบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เป็นก้าวแรกของการเริ่มจัดตั้งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต่อไป


 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++