PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 18 มีนาคม 2559 โครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (วันที่ 2 ของการซ้อม)


 "โครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (วันที่ 2 ของการซ้อม) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม"

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้จัดโครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ขึ้นช่วงเช้าถึงเที่ยง ณ โรงยิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ช่วงบ่าย ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม เพื่อเตริียมความพร้อมในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรจริงในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++