PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 21 มีนาคม 2559 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557


 "พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม"

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ขึ้น ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++