PR-EDU ภาพบรรยายกาศ /14 ตุลาคม 2558/ เปิดตัวผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 เปิดตัวแนะนำผู้สมัคร ดาว เดือน และดาวเทียม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อ วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรม แนะนำผู้สมัคร ดาว เดือน และดาวเทียม  ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มีส่วนร่วมในการ Vote และรู้จักผุ้สมัครในแต่ละประเภท ทั้งนี้ จะคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนของคณะฯ ในการประกวดของมหาวิทยาลัยนครพนม ต่อไป

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++