PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 3 พฤษภาคม 2559 แสดงความยินดีต่อท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (คนใหม่)


 

"แสดงความยินดีต่อท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (คนใหม่)"

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้แสดงความยินดีต่อท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (คนใหม่) ที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559