PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 29 กรกฎาคม 2559 พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่และพิธีเทียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่และพิธีเทียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

     ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่และพิธีเทียนขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงาม สืบทอดกันมา และเป็นการหลอมรวมจิตใจของรุ่นพี่และรุ่นน้องเข้าด้วยกัน ประสานความสามัคคี 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก

 

บันทึก