PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 4-5 สิงหาคม 2559 ประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


ประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

     ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เข้ามาตรวจหลักฐานและองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน รศ.ดร.ชวลิต  ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และกล่าวรายงานความเป็นมาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก