PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 11 สิงหาคม 2559 โครงการ 12 สิงหาคม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ โรงยิมเนเซียม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


โครงการ 12 สิงหาคม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ โรงยิมเนเซียม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

     ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการ 12 สิงหาคม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ณ โรงยิมเนเซียม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดีน โดยมีการลงนามถวายพระพรเนื่องในวันสำคัญ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปีการศึกษา 2559 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก