PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 25 สิงหาคม 2559 พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 59 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

           ต่อมามีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา มีจำนวนทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 332 ทุน จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และยังมีการจัดประกวดพานไหว้ครู โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  1.ประเภทสวยงาม และ 2.ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ                   ได้แก่ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประเภทสร้างสรรค์ 
รางวัลชนะเลิศ                   ได้แก่ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก