PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 25 สิงหาคม 2559 พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ โรงยิมนีเซียม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม ณ โรงยิมนีเซียม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

     เมื่อวัน ที่ 25 สิงหาคม 59 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงยิมนีเซียม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

           ต่อมามีพิธีมอบทุนสนับสนุนจากคณะศิษย์เก่าระดับ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 มอบงบประมาณมูลค่า 40,000 บาท (ห้อง Self - Study)  และรุ่นที่ 8 มอบงบประมาณสนับสนุนมูลค่า 100,000 บาท (ห้องประชุมบริหาร) 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก