PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 2 กันยายน 2559 วันสถาปนา 11 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม มุ่งสู่มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม


2 กันยายน 2559 วันสถาปนา 11 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

     เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดวันคล้ายวันครบรอบวันสถาปนา 11 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม ขึ้น ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมทั้่งคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยบูธของคณะฯ สำนัก วิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม

  

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก