PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 2 กันยายน 2559 วันสถาปนา 11 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม โครงการประกวดวงโปงลาง ณ โรงยิมนีเซียม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


2 กันยายน 2559 วันสถาปนา 11 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม โครงการประกวดวงโปงลาง ณ โรงยิมนีเซียม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

     เมื่อวัน ที่ 2 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดวันคล้ายวันครบรอบวันสถาปนา 11 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม ขึ้น ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมทั้่งคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยบูธของคณะฯ สำนัก วิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม และมีการจัดโครงการประกวดวงโปงลางขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของภาคอีสาน โดยมีนักศึกมัธยมศึกษาได้ส่งทีมเข้าประกวด จำนวน 5 ทีม การประกวดเป็นไปด้วยความสนุกสนานของผู้เข้าแข่งขันและผู้ชม

  

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก