PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 13 กันยายน 2559 การประชุมเตรียมความพร้อมในวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


การประชุมเตรียมความพร้อมในวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

    เมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2559 คณะะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมทางไกล คณะครุศาสตร์ ซึ่ง ท่านรศ.ดร.ชวลิต  ชูกำแพง ได้เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการเตรียมงานจากฝ่ายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยม ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดี ต่อคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

  

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก