PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 1 ตุลาคม 2559 ครบรอบ 1 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


ครบรอบ 1 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรม. เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมในวันที่ 1 ตค. 2559 9 กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร. ปลูกต้นพยุงต้นไม้คณะ บรรยายวิชาการการขับเคลื่อน. STEM EDUCATION IN GMS. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโดยใช้ kahoot กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย. กิจกรรมTalent การแข่งขันฟุตบอล 7 คน. รอบรองและชิงชนะเลิศ. การแข่งขันฟุตซอล และประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ. สสวท  

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

 

บันทึก

บันทึก